PK-YRITYKSET RAHOITUKSEN TARPEESSA

Suomessa on Tilastokeskuksen viimeisimmän yritysrekisterin (2017) mukaan 286 934 yritystä, joista 93,2 prosenttia on alle 10 hengen yrityksiä. Valtaosa suomalaisista yrityksistä on siis pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja pk-sektorin osuus BKT:stä onkin reilu 40 prosenttia. Voidaankin sanoa, että pk-yritykset ovat Suomen talouden ydin.

Pankkien lainananto kiristynyt

Viimeisimmän finanssikriisin myötä pankkien lainananto on kiristynyt ja tämä on vaikuttanut myös pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen. Sitä myötä on noussut kysyntä uusille rahoituksen tarjoajille.

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön laatiman viimeisimmän pk-yritysbarometrin mukaan (1/2019) pankkitoiminnan tiukka sääntely ja siitä osittain seurannut yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät yhä pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Barometrin mukaan harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta.

Barometrin mukaan lähes joka kymmenes pk-yritys ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Vaikuttaa siltä, että merkittävä osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä. Samanaikaisesti lähes kuudennella pk-yrityksellä jäi tärkeitä investointi-, kehitys-, markkinointi- tai muita hankkeita toteutumatta rahoituksen heikon saatavuuden vuoksi.

 Lainaa pk-yritykselle

Lainaa moneen tarpeeseen

Yritysluottoja.fi pyrkii parantamaan omalta osaltaan rahoituksen tarjontaa suomalaisille yrityksille. Tarjoamme 3 000 – 50 000 euron lyhytaikaista käyttöpääomarahoitusta hyvin talousasiansa hoitaneille maksuhäiriöttömille suomalaisille yrityksille, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin.

Yritys tarvitsee lyhytaikaista käyttöpääomarahoitusta erilaisiin tarpeisiin. Hyvästä yrityksen taloudenpidosta huolimatta ajoittainen kassavirran vaihtelu voi haitata toimintaa ja silloin lyhytaikainen yritysluotto tulee tarpeeseen. Yllättävät menot kuten verot tai varaston täydennys ja kasvua tukevat menot kuten pienemmät investoinnit tai uuden työntekijän palkkaus ovat esimerkkejä yritysten lyhytaikaisista rahoitustarpeista.

Sekä tuoreemmat että jo vakiintuneet yritykset tarvitsevat aika ajoin lyhytaikaista rahoitusta. Uudempien yritysten rahoitustarve painottuu perustamiskustannuksiin kuten markkinointiin ja asiakashankintaan kun taas vakiintuneiden yritysten toiminta voi hetkellisesti kärsiä kassavajeesta esimerkiksi silloin, kun asiakkaat eivät maksa laskuja ajallaan. Näissä tilanteissa rahoituksen nopeus ja joustavuus ovat ensisijassa.

Lainaa helposti ja nopeasti

Uusien rahoitusten tarjoajien luotonantoprosessi eroaa perinteisestä pankin lainanantoprosessista nopeudellaan ja joustavuudellaan. Yritys voi hakea rahoitusta ja täyttää lainahakemukseen tarvittavat tiedot täysin sähköisesti sekä hyväksytyn lainahakemuksen jälkeen allekirjoittaa lainatarjouksen sähköisesti. Yritysluottoja.fi ei vaadi tilinpäätösdokumentaatiota lainahakemuksen liitteeksi.

Lainan hinnoittelu on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja Yritysluottoja.fi perii myönnetystä lainasta kiinteän toimituspalkkion ilman ylimääräisiä korkokuluja, laskutuslisää tai muita piilokuluja. Lainan vakuudeksi ei vaadita reaalivakuuksia, yksityishenkilön omavelkainen takaus riittää.

 

Lähteet

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/yrittajyys-suomessa-316363, luettu 3.6.2019

https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12019-602559, luettu 3.6.2019